Hotline: 1900 7158

_ Tuyển dụng _

YÊU CẦU:

- Giới tính: Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên

- Trình độ: Cử nhân Quản trị Nhân sự, QTKD hoặc các chuyên ngành Kinh tế

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

- Kỹ năng mềm:

+ Phân tích dữ liệu

+ Thuyết trình, nói trước đám đông

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản

- Vi tính:  tin học văn phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm soát định biên, ngân sách nhân sự của đội ngũ bán hàng (PG, Sale, GSBH, ASM…)

- Thiết kế, biên soạn các Quy định, Quy trình, Chính sách nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân sự đối với đội ngũ bán hàng.

- Kiểm soát tình hình nghỉ việc và thực hiện công tác tuyển dụng đội ngũ bán hàng.

- Thực hiện công tác tiếp nhận và đào tạo hội nhập, đánh giá kết quả đào tạo hội nhập trước khi ra thị trường.

- Kiểm soát và giám sát quá trình thử việc và kết quả thử việc của đội ngũ bán hàng.

- Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo/ lập kế hoạch đào tạo/ theo dõi triển khai đào tạo, tái đào tạo và phát triển nhân sự kế thừa cho đội ngũ bán hàng.

- Quản lý kết quả hoàn thành công việc và năng lực của đội ngũ bán hàng.

- Thực hiện các chế độ lương, thưởng, phụ cấp cho đội ngũ bán hàng.

- Thực hiện các báo cáo Nhân sự liên quan.