Hotline: 1900 7158

_ Tuyển dụng _

YÊU CẦU:

- Giới tính : Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên

- Trình độ:   Đại học, chuyên ngành: Bằng cử nhân về kỹ thuật xây dựng/kinh tế xây dựng hoặc Kế toán có kinh nghiệm về kinh tế xây dựng

- Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

- Kỹ năng: Giao tiếp

- Yêu cầu công việc:

+ Am hiểu về công trình xây dựng, biện pháp thi công (lập dự toán và hiểu biết về đơn giá vật tư, nhân công theo thị trường).

+ Có kiến thức về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.

- Tính cách: Trung thực, năng động, chịu khó.

- Ngoại ngữ: tương đương B anh văn

- Vi tính:  A tin học

CHỨC NĂNG CỦA VỊ TRÍ:  Kiểm soát Chi phí đầu tư phù hợp với mục tiêu chất lượng, tiến độ của dự án. Chịu trách nhiệm chính về công tác đấu thầu – hợp đồng – thanh toán cho Chủ đầu tư.

NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRÍ:

* Lập, trình tham mưu & kiểm soát cho Ban Tổng Giám Đốc về:

- Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán công trình, ngân sách chi tiêu.

- Dự toán/Thẩm tra dự toán các hạng mục công trình, gói thầu xây dựng, hạ tầng.

- Kế hoạch chi phí của từng giai đoạn của dự án để đảm bảo chi tiêu hợp lý.

* Phối hợp Tồ chức công tác đấu thầu, tham mưu lựa chọn nhà thầu đảm bảo hiệu quả nhất cho Chủ đầu tư:

- Tham gia với các bộ phận trong quá trình đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu.

- Kiểm soát chi phí gói thầu, hạng mục công trình trong quá trình đấu thầu (Giá, khối lượng).

- Tham gia đàm phán và giải quyết tranh chấp, giải quyết khối lượng phát sinh của các gói thầu/hạng mục công trình.

* Phối hợp Tham gia công tác nghiệm thu giai đoạn – thanh quyết toán công trình, hạng mục để kiểm soát chi phí, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư.

- Đề xuất tham gia nghiệm thu nếu cần thiết.

- Theo dõi tình hình thanh toán nhà thầu, kiểm soát hồ sơ thanh toán và trình hồ sơ thanh toán nhà thầu cho Tổng Giám Đốc xem xét và phê duyệt.

* Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến các nhiệm vụ phụ trách:

- Báo cáo tuần công việc được giao.

- Báo cáo tiến độ các gói thầu/hạng mục công trình.

- Báo cáo tình hình thanh quyết toán các nhà thầu.

- Báo cáo theo dõi hợp đồng

* Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự phân công của Cấp quản lý và Ban Tổng Giám Đốc theo chức năng của vị trí.