Hotline: 1900 7158

_ Tuyển dụng _

YÊU CẦU:

 • Giới tính : Nam/Nữ
 • Trình độ:  Tốt nghiệp Đại Học
 • Kinh nghiệm : Quản lý nhãn hiệu hoặc Trợ lý quản lý nhãn hiệu
 • Kỹ năng: giám sát, quản lý & đào tạo, giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Ngoại ngữ: khá
 • Vi tính:  sử dụng tốt Excel, word, PP, email, internet
 • Các thông tin khác nếu có:  đi công tác, đi làm ngày thứ 7, CN

CHỨC NĂNG CỦA VỊ TRÍ:

 • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm được giao.
 • Chịu trách nhiệm phát triển thị phần sản phẩm trên thị trường.

MÔ TẢ NHIỆM VỤ :

 • Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ
 • Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu
 • Hoạch định chiến lược định vị và xâm nhập thị trường
 • Xây dựng ý tưởng thương hiệu và sản phẩm, đảo bảo sự hoà hợp giữa thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty
 • Xây dựng kế hoạch phát triển nhãn hàng, phối hợp với truyền thông lên ý tưởng và lập kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông cho nhãn hàng
 • Triển khai thực thi kế hoạch nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của nhãn hàng.
 • Triển khai các hoạt động marketing hàng tháng, quý, năm, phối hợp việc thực hiện với các phòng ban đảm bảo việc thực thi hiệu quả và đúng thời hạn
 • Quản lý ngân sách của nhãn hàng, lên kế hoạch ngân sách và theo dõi việc thực hiện
 • Đảm bảo tiến độ thực hiện các hoạt động được đồng bộ và hiệu quả.

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC:

 • Nắm rõ các quy định hoạt động & nhiệm vụ của các phòng ban liên quan.
 • Được phòng HCNS phổ biến để hiểu tất cả quy định, chính sách của công ty

QUYỀN HẠN:

 • Xây dựng chương trình.
 • Phản ảnh các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả lên BGĐ.
 • Đề xuất các giải pháp trong nội bộ phòng bàn hoặc bộ phận phối hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

TRÁCH NHIỆM:

 • Hoàn thành tốt công việc theo đúng các mục tiêu công việc và quy chế làm việc đã được quy định trong bản mô tả công việc.
 • Bảo mật các chính sách, chiến lược và kế hoạch của của công ty.

QUAN HỆ/TƯƠNG TÁC CHÍNH YẾU:

 • Nội bộ:

+ Cấp trên trực tiếp: Trưởng Bộ Phận/Trưởng nhóm

+ Cấp ngang : các phòng ban

 • Bên ngoài: các đối tác