Hotline: 1900 7158
Hành trình VPMilk     Hệ thống quản trị

__ nhân sự chủ chốt __

Bà : NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

ông : TRỊNH VIỆT HƯNG

Phó tổng giám đốc

bà : NGUYỄN THỊ THU THANH

Phó tổng giám đốc