Hotline: 1900 7158

_ Tuyển dụng _

  • Danh sách tất cả việc làm
  • Việc làm dành cho sinh viên

Quyền Lợi:

    - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, lương tương xứng năng lực.
    - Thưởng hấp dẫn bao gồm : Tháng 13, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
    - Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn luật quy định.
    - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
    - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
    - Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên, được tham gia các khóa đào tạo.
    - Các họat động tập thể: Team Building, nghỉ mát…

Môi trường làm việc:

    - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
    - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.


 

- Nhằm giúp nhân viên mới hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc và nắm bắt công việc hiệu quả nhất, tất cả nhân sự mới đều được hướng dẫn hội nhập.

- Nhân viên làm việc tại hệ thống cửa hàng sẽ được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn theo lộ trình đào tạo hội nhập dành cho từng vị trí công việc.

- Nhân viên làm việc tại các bộ phận/phòng ban tùy từng vị trí cụ thể sẽ được lên kế hoạch tham gia các lớp đào tạo các kiến thức, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm trách.

- Nhân viên có kết quả công việc tốt và thể hiện năng lực quản lý sẽ có cơ hội thăng tiến